Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Teamleader Education & Quality Management

Marc Rutten

Music in Education, General

As an educationalist, Marc Rutten (born 1963) is responsible for the internal educational processes at Conservatorium Maastricht. In addition to ensuring educational quality, Marc is a team leader within the Arts Faculty and head of Academic Affairs, which arranges the formal conditions for good professional art education. He is frequently involved in educational quality review visits for the Dutch or Flemish authorities. Originally, Marc is a pop musician, performing as a guitarist and singer in various ensembles and projects. He has been highly influential in regional and provincial initiatives to support the pop music and education sector.  

Marc trained as a primary school teacher, worked in special secondary education for years, and attended courses on special educational needs and child and adolescent psychiatry. He obtained a degree in Music in Education at Conservatorium Maastricht in 1991 and studied Educational Sciences at the Dutch Open University. From 2003 to 2018, he was head of the Music in Education department and chairman of the Dutch Music in Education network.
--
Marc Rutten (1963) is als onderwijskundige verantwoordelijk voor de interne onderwijskundige processen binnen het Conservatorium. Naast de zorg voor de onderwijskundige kwaliteit is Marc teamleider binnen de Faculteit van de Kunsten en hoofd van het onderwijsbureau van waaruit de formele voorwaarden voor goed kunstvakonderwijs geregeld worden. Marc is regelmatig betrokken bij onderwijsvisitaties in opdracht van de Nederlandse of Vlaamse overheid. Van huis uit is Marc popmuzikant en actief als gitarist-zanger in meerder bezettingen of projecten. Hij speelt een rol van betekenis bij regionale en provinciale initiatieven ter versteviging van de pop- en educatiesector. 
Marc volgde de Pedagogische Academie, was jaren werkzaam in het voortgezet speciaal onderwijs en volgde opleidingen op het gebied van het Speciaal Onderwijs en de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij behaalde het diploma Schoolmuziek-B aan het Conservatorium Maastricht in 1991 en studeerde Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Hij was van 2003 tot 2018 het hoofd van de opleiding Docent Muziek en voorzitter van het landelijk netwerkoverleg Docent Muziek.