Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Flexibel Docent Muziek - Bachelor

Naast het reguliere Bachelor programma biedt de opleiding Docent Muziek een verkort/flexibel traject. Ideaal voor professionals die naast hun baan zich verder willen ontwikkelen. Op basis van de leervraag en eerder opgedane ervaring van de student, wordt dit traject ingericht. Dit geeft studenten de mogelijkheid om een eigen invulling te geven aan de leerroute en om elders verworven kwaliteiten te laten waarderen en toetsen.

Goed om te weten:

 • Voorafgaand aan de toelating wordt er gekeken naar het startpunt van de student.
 • Eerder verworven kennis kan na de toelating worden ingebracht in de bewijsvoering van de competenties (op voorwaarde dat het bewijsmateriaal niet ouder is dan 3 jaar).
 • Een duidelijke set van leeruitkomsten en daarbij behorende beoordelingscriteria, biedt de student duidelijkheid over wat er wordt verwacht en waar ze zich bevinden ten opzichte van het eindniveau.
 • De modules uit de opleiding Bachelor Docent Muziek zijn toegankelijk voor studenten van de verkorte/flexibele route. In samenspraak met de coach kan de student zich hiervoor inschrijven.
 • De student maakt gebruik van een portfolio waarin bewijsmateriaal wordt verzameld en dat aan assessoren kan worden voorgelegd voor een definitieve beoordeling van het werk.
 • Iedere student krijgt een coach toegewezen binnen dit traject. Deze coach begeleidt de student in het bepalen van de leerroute en geeft feedback.
 • Het initiatief voor het aanvragen van een assessment ligt bij de student.

Meer over de coaching tijdens dit traject: 
Iedere student krijgt tijdens dit traject een coach toegewezen, samen wordt de leerroute bepaald. Op verzoek van de student kan de coach feedback geven op tussenproducten in het portfolio. Samen met de coach wordt onder andere gekeken naar:

 • Waar sta je nu als student? 
 • Waar werk je naartoe? 
 • Wat is een passende manier om daar te komen? 
 • Wat heb je daarvoor nodig? 

Toelating:

 • De toelating vindt plaats volgens de toelatingseisen van de bachelor Docent Muziek: vereist is een Bachelor of Arts (bij voorkeur Muziek) of een educatieve bachelor. 
 • Er geldt een Nederlandse taaleis op het niveau van NT2 Programma II / niveau B2 (gevorderd Nederlands).
 • Bij deze opleiding hoort een uitgebreide intake op basis van een portfolio en intakegesprek. Op basis hiervan wordt gekeken of de student toelaatbaar is.
 • Student meldt zich voor 1 mei aan voor meer informatie en de kennismaking. De uiterlijke inschrijfdeadline is 1 juni.

Structuur van het traject 
Het verkorte traject is gericht op twee fasen. De startfase en de eindfase (zie tabel hieronder) en kan binnen twee jaar worden voltooid. Beide fasen omvatten 120 EC. Deze zijn verdeeld over 4 onderwijseenheden:  
I Lesontwerp 
II Werkplekleren 
III Disciplinespecifieke kennis en vaardigheden (Muziek en Kunst algemeen) 
IV Onderzoek 
Iedere week is er 1 onderwijsdag op locatie. Daarnaast houdt de student een dag(deel) vrij voor stages. Verder vraagt deze verkorte maar voltijdse opleiding dagelijkse zelfstudie. Er worden afspraken gemaakt voor feedbackmomenten, inlevermomenten, inputmomenten en studievoortgangsmomenten.  
Verplichte werksessies rond Pedagogisch Didactisch handelen gekoppeld aan een stage vormen de kern van de opleiding. Verder worden er instrumentlessen, ensemblelessen en een reeks van afspraken (zoals feedbackmomenten, toetsingsmomenten, studievoortgangbegeleiding etc.) ingepland.

Voor verdere informatie of vragen kun je contact opnemen met de opleidingsmanager van de opleiding Docent Muziek, Felix Havenith, via felix.havenith@zuyd.nl of met de coördinator van dit traject Vivian Knols, via vivian.knols@zuyd.nl. 
 

Curriculum

Curriculum

Leeruitkomst-eenheden en EC-verdeling per niveau/fase

More info

Year 1

Year 2

Year 3

Year 4

LUKS-eenheden

Propedeuse

Niveau 1

Startfase (niveau 2)

Eindfase (niveau 3)

I Lesontwerp

Vrijgesteld

15 (Vrij te stellen of via EVC bij intake)

15

15

II Werkplek leren

Vrijgesteld

15 (Vrij te stellen of via EVC bij intake)

15

15

III Discipline-specifieke kennis en vaardigheden

Vrijgesteld

15 (Vrij te stellen of via EVC bij intake)

10

15

IV Onderzoek

Vrijgesteld

15 (Vrij te stellen of via EVC bij intake)

5

15 Afstudeer onderzoek

Vrije Ruimte

-

-

15

-

Totaal

-

60

60

60