Coordinator Junior Conservatorium Maastricht / Lecturer Education and Didactics / Internschip coach

Renée Joosten

Music in Education

Renée Joosten (1980) obtained her diploma for first degree teacher of music at the Conservatory in Maastricht in 2002. She also studied bachelor pedagogy in the field of educational science at Hogeschool Fontys in Sittard.

Since 2001 Renée has worked in secondary education in Maastricht as a teacher of music and CKV (=culture and arts). In addition, she developed various talent programmes for musically talented pupils in secondary education and set up many different art and culture projects. Moreover, she  guided children with specials needs.
In 2019 Renée started working at Conservatorium Maastricht as a lecturer education and didactics  in the  Music education department, and supervises students within the internship in secondary education.
Renée is a musician in a jazz/pop formation as a keyboardist singer and songwriter.
--
Renée Joosten (1980) behaalde in 2002 haar diploma voor eerstegraads docent muziek aan het Conservatorium in Maastricht. Ook volgde ze de bacheloropleiding Pedagogiek in de richting onderwijskunde aan Hogeschool Fontys in Sittard.
Sinds 2001 is Renée werkzaam binnen het voortgezet onderwijs in Maastricht als docent muziek en ckv. Daarnaast ontwikkelde zij diverse talentprogramma’s muziek voor muzikaal getalenteerde leerlingen binnen het voortgezet onderwijs en gaf zij vorm aan diverse uiteenlopende kunst- en cultuurprojecten. Ook begeleide zij leerlingen in het kader van passend onderwijs.
Sinds 2019 is Renée tevens werkzaam bij Conservatorium Maastricht als docent vakdidactiek binnen de afdeling Docent Muziek en begeleid daarnaast de studenten van deze opleiding binnen de stage in het voortgezet onderwijs.
Renée is zelf nog actief uitvoerend musicus in een jazz/pop formatie als toetsenist zangeres en songwriter.